نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

پسته خام(احمدآقایی)- یک کیلویی

6,600,000 ریال
پسته خام ، رقم احمد آقایی (درشت و درجه یک) - بسته یک کیلویی

پسته خام(فندقی)- یک کیلویی

6,000,000 ریال
پسته خام ، رقم فندقی (درشت و درجه یک) - بسته یک کیلویی

پسته شور(کله قوچی)- نیم کیلویی

3,500,000 ریال
پسته شور زعفرانی ، رقم کله قوچی(درشت و درجه یک) - بسته نیم کیلویی

پسته شور(کله قوچی)- یک کیلویی

7,000,000 ریال
پسته شور زعفرانی ، رقم کله قوچی(درشت و درجه یک) - بسته یک کیلویی

پسته خام(کله قوچی)- نیم کیلویی

3,600,000 ریال
پسته خام ، رقم کله قوچی(درشت و درجه یک) - بسته نیم کیلویی