نمایش 1–8 از 69 نتیجه

نمایش 9 24 36

پسته خام(احمدآقایی)- یک کیلویی

6,600,000 ریال
پسته خام ، رقم احمد آقایی (درشت و درجه یک) - بسته یک کیلویی

بادام منقا،شور- یک کیلویی

6,800,000 ریال
بادام منقا ، شور ، درجه یک و ممتاز - بسته یک کیلویی

بادام منقا،خام – یک کیلویی

6,800,000 ریال
بادام منقا ، خام ، درجه یک و ممتاز - بسته یک کیلویی

پسته خام(فندقی)- یک کیلویی

6,000,000 ریال
پسته خام ، رقم فندقی (درشت و درجه یک) - بسته یک کیلویی

بادام درختی – یک کیلویی

2,000,000 ریال
بادام درختی(سنگی) ، خوش طعم و درجه یک - بسته یک کیلویی

بادام منقا،خام – نیم کیلویی

3,400,000 ریال
بادام منقا ، خام ، درجه یک و ممتاز - بسته نیم کیلویی

بادام درختی – نیم کیلویی

1,000,000 ریال
بادام درختی(سنگی) ، خوش طعم و درجه یک - بسته نیم کیلویی