نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلفل قرمز – یک کیلویی

2,600,000 ریال
فلفل قرمز آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته یک کیلویی

فلفل قرمز – نیم کیلویی

1,300,000 ریال
فلفل قرمز آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته نیم کیلویی

فلفل قرمز – ۲۵۰ گرمی

650,000 ریال
فلفل قرمز آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته ۲۵۰ گرمی

فلفل سیاه – یک کیلویی

8,000,000 ریال
فلفل سیاه آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته یک کیلویی

فلفل سیاه – نیم کیلویی

4,000,000 ریال
فلفل سیاه آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته نیم کیلویی

فلفل قرمز – ۱۰۰ گرمی

260,000 ریال
فلفل قرمز آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته ۱۰۰ گرمی

فلفل سیاه – ۲۵۰ گرمی

2,000,000 ریال
فلفل سیاه آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته ۲۵۰ گرمی

فلفل سیاه – ۱۰۰ گرمی

800,000 ریال
فلفل سیاه آسیاب شده ، درجه یک و اعلا - بسته ۱۰۰ گرمی